top of page
Disclaimer

DogSkills is een welzijnsgerichte hondenschool en praktijk voor mens en dier, wij onthouden ons van het stellen van medische diagnoses. 

 

Aromatherapie adviezen en begeleidingen zijn o.a. gebaseerd op kennis uit gedragswetenschappen en natuurgeneeskunde en moeten als aanvulling op de reguliere medische behandelingen en adviezen worden gezien, niet als vervanging hiervan.

 

DogSkills zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal niet adviseren om een door een (dieren)arts aangeraden medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.

 

DogSkills is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie en/of producten. 

De gegeven informatie dient als advies voor de gebruikers van onze producten en wij adviseren bij twijfel over de gezondheid van mens en/of dier altijd eerst een (dieren)arts te raadplegen. DogSkills kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op welke wijze dan ook voortvloeit uit de op deze website of op onze Socials gegeven informatie.

bottom of page