top of page

Trots op mijn fouten


Dit is Kyra. Kyra is inmiddels al een aantal jaren niet meer in ons midden. Op 12 jarige leeftijd nam ze afscheid van ons. Terug kijkend op de periode dat Kyra nog bij ons was lijk ik wel een compleet ander persoon. Trekken tijdens het wandelen, werd bestrafd met een flinke ruk aan de lijn. Ik liet madam in volle vaart op andere honden afstuiven om te spelen, "die van mij doet niks hoor", riep ik dan naar de mensen die net een hartaanval hadden gekregen omdat Kyra in volle vaart kwam aanstuiven en pas enkele centimeters bij de andere hond vandaag in stilstand kwam door af te remmen op alle vier haar poten. Als Kyra ongewenst gedrag vertoonde werd ze even flink in haar nekvel gepakt en werd er gebulderd dat ze stout was. Wat was ik toch onwetend, ik hield ontzettend veel van het beestje, wilde het beste voor haar en dacht dat ik juist handelde, zo was het mij immers vroeger geleerd. Gelukkig kan ik nu trots vertellen dat ik bij de opvoeding van Kyra heel veel fouten heb gemaakt. Trots......??? Hoor ik jullie denken. Ja trots, omdat ik nu inzie dat het niet de juiste manier was om met een hond om te gaan. Ik heb geleerd, ben gegroeid en maak dezelfde fouten niet meer, ik weet nu beter. Ik geloof dat niemand zijn of haar hond bewust "ouderwets" opvoed, maar dat deze baasjes handelen zoals ze doen uit onwetendheid. Ze zijn zich gewoon nog niet bewust van de andere mogelijkheden in de opvoeding van de hond, net als ikzelf toendertijd. Nu is het mijn persoonlijke missie zoveel mogelijk andere baasjes voldoende kennis bij te brengen zodat zij niet dezelfde fouten maken als ik toen met Kyra. Dit lukt niet door mensen persoonlijk aan te vallen op wat ze allemaal "fout" doen, maar door rustig uit te leggen wat ze zouden kunnen veranderen aan hun manier van opvoeding en vooral waarom. Deze baasjes persoonlijk aanvallen zorgt er vaak alleen maar voor dat ze zich verder afsluiten voor nieuwe ontwikkelingen. Deel liever je eigen persoonlijke foutjes die je gemaakt hebt in de opvoeding van je hond en wat je ervan geleerd hebt. Val mensen niet aan op hun onwetendheid maar deel je eigen ontwetendheid die je had, de nieuwe kennis die je hebt opgedaan en bedenk je wat de best manier is om de onwetendheid van de ander om te zetten in bewustwording zonder over iemand te oordelen. We zijn immers allemaal mensen en mensen maken fouten, ook in de opvoeding van hun hond. Al heb je de beste intenties en train je nog zo positief als je kan, niemand is perfect. Misschien moeten we eens ophouden te doen alsof we dat wel zijn omdat we positief trainen. Want dit bekent nog niet dat we geen fouten maken of dat we perfect zijn. Het betekent alleen dat we net een actuelere kennis hebben over de ontwikkelingen in hondenland en dit zelf proberen toe te passen in de opvoeding van onze honden. Het is onze taak deze nieuwe kennis op een positieve manier over te brengen op de baasjes die deze kennis nog niet in huis hebben. We zijn toch zulke voorstanders van positief trainen met onze honden, waarom proberen we dan niet deze baasjes ook positief te benaderen en ervan uit te gaan dat hun intenties goed zijn ondanks dat ze in onze ogen de plank misslaan door hun manier van aanpak. Stop met elkaar te beoordelen, probeer eens open te staan voor een positieve benadering naar elkaar toe en hou op met doen alsof je zelf altijd alles perfect doet, want niemand is perfect en iedereen maakt weleens fouten. Zouden we daar niet veel meer mee bereiken.......

Enkel bericht: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page