top of page

Bach Bloesem therapie, wat kan dit voor jouw dier betekenen?

De uitvinder van de Bach Bloesems is Dr. Edward Bach. Hij was een regulier arts, bacterioloog, immunoloog en homeopaat die een succesvolle praktijk had in Londen. Hij zag ziekten als emotionele verstoringen en ontdekte, dat als deze emotionele verstoringen aangepakt werden, de lichamelijke klachten ook verdwenen. Dr. Bach had veel interesse in mensen, hij bestudeerde hun gedrag en met name hun stemmingen en emoties. Dit deelde hij in zeven groepen in: angst, onzekerheid, onvoldoende interesse in het hier en nu, eenzaamheid, overgevoeligheid, moedeloosheid en wanhoop en over bezorgdheid over het welzijn van anderen. Tegelijkertijd ontdekte hij ook dat bepaalde bloesems, een positief effect hebben op negatieve gemoedstoestanden. Hij experimenteerde jarenlang met allerlei bloesemextracten van bomen en planten. Dit resulteerde in 38 verschillende bloesem remedies. Iedere Bach Bloesem remedie is werkzaam bij een bepaald ‘type’ mens of dier dat uit balans is geraakt. De remedies worden gewonnen uit bloesems van 38 verschillende soorten wilde planten. Ze werken op gedrag, bepaalde gemoedstoestanden en emoties.

De mooie woorden van Edward Bach luiden: 'Behandel de zieke, en niet de ziekte'.

Het is belangrijk dat een Bach Bloesem remedie wordt voorgeschreven door een natuurgeneeskundig therapeut. Als we bijvoorbeeld het voorbeeld ‘onrust’ nemen. Wanneer je een onrustige hond hebt, die niet goed tot rust kan komen en snel overprikkeld raakt. Een Bach Bloesem remedie zou zeker veel effect kunnen hebben om de hond meer tot rust te laten komen. Alleen is het niet het geval dat wanneer Bach Bloesem X bij jouw andere hond ooit heeft geholpen met onrust, dezelfde Bach Bloesem remedie nu ook in deze situatie kan helpen. Bij de ene hond komt deze ‘onrust’ misschien wel voort uit angst, dan kan bijvoorbeeld de Bach Bloesem Aspen of Walnut zeer passend zijn. Bij de andere hond komt deze onrust voort uit onzekerheid, dan zou de Cerato of Pine remedie ingezet kunnen worden. Wat ik hiermee wil zeggen, een bepaalde onbalans (angst, onrust, jaloezie, claimend gedrag) komt bij iedere persoonlijkheid voort uit een andere disbalans. Een natuurgeneeskundige kan deze disbalans vaak duidelijk in kaart brengen en daarnaast ook passende maatregelen opstellen die belangrijk zijn om toe te passen naast de Bach Bloesem remedie. Een natuurgeneeskundig therapeut zal het type dier aan de eigenaar uitleggen. Er wordt besproken wat het dier nodig heeft in het dagelijks leven om in balans te blijven. Voor het ene ‘type dier’ is bijvoorbeeld rust, reinheid en regelmaat heel belangrijk, terwijl voor het andere type meer uitdaging kan helpen. Alleen de remedie zal het dier dus niet voldoende in balans brengen, hier is ook inzicht voor nodig en begrip van de baas. Wanneer een niet passende remedie wordt uitgekozen, zal deze weinig tot geen effect hebben.

Enkel bericht: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page