top of page

Castratie en Sterilisatie.

Het is een onderwerp waar vele meningen en adviezen over rond gaan.

De een adviseert juist de hond op vroege leeftijd te laten helpen, de ander juist niet. Bij DogSkills hebben wij hier ook onze eigen, persoonlijke mening over maar het belangrijkste vinden wij dat het een weloverwogen beslissing is om je hond juist wel of niet te castreren of steriliseren.

Om dit te kunnen doen moet je over informatie beschikken over zowel de voor- als de nadelen van een castratie/sterilisatie.

Wist je bijvoorbeeld dat angstgedrag erger kan worden na een castratie of sterilisatie en weet je dat er ook alternatieven zijn voor de castratie/sterilisatie van een Reu? En wat is nu eigenlijk het verschil tussen sterilisatie en castratie? Doggo heeft een drieluik aan artikelen gewijd aan de voor- en nadelen van deze ingrepen.

Wees een wijze baas en maak een weloverwogen beslissing voor je je hond laat helpen.

https://www.doggo.nl/artikelen/hond-en-gezondheid/wel-of-niet-castreren-steriliseren-reu/?fbclid=IwAR3QYLNNUJQPnMOxrhSSSpRAZDOTHbPboAOJ1WXhdkDEt5DGZNmU5golp5M

https://www.doggo.nl/artikelen/hond-en-gezondheid/wel-of-niet-castreren-steriliseren-teef/?fbclid=IwAR3AgKGGAOfCiIRbycAje6MRPDM8rQSc5_H_fF1zuBiEZtT38JLQPdWpMFk https://www.doggo.nl/artikelen/hond-en-gezondheid/gevolgen-van-castratie-hond/?fbclid=IwAR1nP6dzYgz4KmpfPWoUsLvtdBEL3YwyNneHzJbbY3ggxjKgf_JR3fLvXF8

Enkel bericht: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page